Tværfagligt Obstetrisk Forum - Tværfagligt Obstetrisk Forum
Tidligere Fødsels Audit gruppen
Forsiden

Opdatering 11/6-2014 - evt skal du klikke F5 for at få siden fornyet

Tilmelding er nu åbnet

TOF 2014  -  Sikre igangsættelser

Fredag d. 31. oktober + lørdag d. 1. november 2014 holder vi næste møde i Tværfagligt Obstetrisk Forum.

Find programmet til højre under 2014

Temaer:

- For og imod STAN vs "CTG only"
- Forskellige vinkler på igangsættelse af fødslen (hvor mange, hvornår, hvorfor, hvordan går det, mm) 
- UTH i relation til igangsættelser
-
Sikre fødsler i relation til igangsættelser
- Hvor står vi med vores sundhedsdata?

OBS: d. 16/4-2013 er fødselsstatistikken lagt ud på SSI´s hjemmeside: 
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Sundhedsdata/Fodsler/Sygehusfodsler.aspx

 

2014
Tilmelding
ForsidenTidligere møderFagligtOm osKontakt mig