Tværfagligt Obstetrisk Forum - Tværfagligt Obstetrisk Forum
Tidligere Fødsels Audit gruppen
Forsiden

 

Opdatering  26. juni 2016 - evt skal du klikke F5 for at få siden fornyet:

TOF 20 år !!!                                                                                                                    TOF 20 år !!!


TOF 2016

Sphincterrupturer: kvindernes frygt og vores udfordring
4. + 5. november 2016Program: se filen i højre side under 2016 -

9. oktober 2016: to oplægsholderen har desværre måttet melde afbud, så vi har foretaget ændringer i programmet


Tilmelding åben fra i morgen d. 27. juni: se filen i højre side
 


26. juni 2016.
Det er så desværre ikke blevet til noget - endnu. Vi fortæller mere, når vi ved mere. Hvis nogen ved noget om vores Fødselsregister, så kontakt og beret, tak!

11. december 2015. Spændende nyt angående vores data fra fødegangene ved


Afdelingschef Karen Marie Lyng, Sundhedsdatastyrelsen.

"Vi kan nu sige at der for perioden 1997 – 2014 er en god løsning på vej med høj datakvalitet, som forventes publiceret på det åbne internet (eSundhed.dk) før udgangen af året . Kuben bliver en pivot løsning der er intuitiv og giver brugeren mulighed for selv at danne de udtræk de leder efter.

I løbet af 1. kvartal 2016 forventer vi løbende  at kunne publicere detaildata med mulighed for de samme udtræksfaciliteter, som på åben esundhed, dog sådan at det lokalt vil være muligt at gå ned på individniveau. Kvaliteten af de data vi publicerer vil selvsagt afhænge af kvaliteten i indberetningerne, men det skulle blive muligt løbende at lave udtræk til kvalitetsmonitorering i egen enhed."


Der var 121 deltagere ! 

TOF15: "Har kejsersnittet vundet ?"
30.+31. oktober 2015

Program er lagt på links´ene
til højre - de fleste af oplæggene er lagt ind som links i programmet.
- Vi blev 103 på mødet  i 2014- der er lagt fire af oplæggene ud på hjemmesiden under "Tidligere møder"

TOF14  -  Sikre igangsættelser

Fredag d. 31. oktober + lørdag d. 1. november 2014

Find program og oplæg under 2014

 • Temaer:

  - For og imod STAN vs "CTG only"
  - Forskellige vinkler på igangsættelse af fødslen (hvor mange, hvornår, hvorfor, hvordan går det, mm) 
  - Sikre fødsler i relation til igangsættelser
  - Hvor står vi med vores sundhedsdata?

 • OBS: d. 16/4-2013 er fødselsstatistikken lagt ud på SSI´s hjemmeside - og den er i løbet af sommeren 2014 opdateret med 2013 tal:  http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Dataformidling/Sundhedsdata/Fodsler/Sygehusfodsler.aspx

   
2016
Tilmelding
ForsidenTidligere møderFagligtKontakt os